Mikä keuhkosyöpä on?

Keuhkosyöpä syntyy, kun keuhkoputken tai varsinaisen keuhkokudoksen solut muuttuvat pahanlaatuisiksi. Keuhkosyöpä on maailman yleisin syöpä. Kaikista syövistä keuhkosyöpien osuus on noin 13 prosenttia. Uusien tapauksien lukumääräksi arvioitiin 1,8 miljoonaa vuonna 2012.1  Suomessa keuhkosyöpään sairastuu vuosittain noin 2 500 henkilöä. Suomessa keuhkosyöpä on miesten toiseksi yleisin ja naisten neljänneksi yleisin syöpä.2

Miehillä keuhkosyöpä aiheuttaa eniten syöpäkuolemia ja naisilla toiseksi eniten. Kaikkien keuhkosyöpätapausten viiden vuoden elossaolo-osuus on miehillä yhdeksän prosenttia ja naisilla 13 prosenttia.3

Keuhkosyövässä on kahta päätyyppiä: pienisoluinen ja ei-pienisoluinen keuhkosyöpä. Valtaosa keuhkosyövistä on ei-pienisoluisia, ja sairastuneista vain joka viidennellä on pienisoluinen keuhkosyöpä. Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä jaetaan omiin alatyyppeihinsä sen mukaan millaisesta solukosta syöpä on lähtöisin. Tavallisimmat tyypit ovat levyepiteelikarsinooma, adenokarsinooma ja suurisoluiset karsinoomat. Hoidon valintaan vaikuttaa olennaisesti syövän tyyppi.4

Miesten keuhkosyöpä on 1970-luvulta lähtien selvästi vähentynyt tupakoinnin vähentymisen myötä. Naisten sairastuvuus sen sijaan on lisääntynyt, koska heidän tupakointinsa on yleistynyt.5


ONCO-1264274-0000 08/2018

Lähteet:

  1. Syöpäjärjestöt, https://www.syopajarjestot.fi/ajankohtaista/tiedotteet/keuhkosyopa-on-edelleen-maailman-yleisin-syopa/
  2. Syöpäjärjestöt, Duodecim http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00031), NORDSCAN, http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/FI/StatsFact.asp?cancer=180&country=246
  3. Duodecim, käypä hoito http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi06050
  4. Suomen Syöpäpotilaat ry http://www.syopapotilaat.fi/verkostot/keuhkosyopa-potilasverkosto/
  5. Duodecim http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00031&p_haku=keuhkosy%C3%B6p%C3%A4

Kirjaudu ammattilaissivustolle