Alhainen syntymäpaino voi ennustaa naisten hedelmällisyysongelmia

Ruotsalaistutkimuksen mukaan alle 2,5-kiloisina syntyneet naiset ovat muita alttiimpia kärsimään hedelmällisyysongelmista. Myös pienikokoisina syntyvillä on tavallista enemmän hedelmällisyysongelmia, BMJ Open -lehden julkaisemat tulokset osoittavat.

Tutkimukseen osallistui 1 200 hedelmällisyysongelmien takia apua vuosina 2005–2010 hakenutta ruotsalaisnaista.

Kun tutkijat selvittivät naisten syntymäpainon ja -koon, he havaitsivat naisperäisistä hedelmällisyysongelmista kärsivien syntyneen alle 2,5-kiloisina yli kaksi kertaa todennäköisemmin kuin osallistujien, joiden vaikeudet johtuivat heidän miehestään tai tuntemattomasta syystä. Samanlainen yhteys havaittiin naisilla, jotka olivat syntyneet huomattavan pienikokoisina.

Ruotsalaisten tutkimus on ensimmäinen, jossa syntymäpaino ja syntymäkoko on yhdistetty naisten hedelmällisyysongelmiin, ja sen takia sen tulokset pitää vielä varmistaa uusissa tutkimuksissa. Jos tulokset kuitenkin varmistuvat, alhainen syntymäpaino ja keskosuus voivat olla merkittäviä naisten hedelmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä.

Uutispalvelu Duodecim

(BMJ Open 2014;4:e004197)

http://bmjopen.bmj.com/content/4/3/e004197.abstract

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle