Kipuherkkyys voi vaihdella elintapojen ja ympäristön vaikutuksesta

Brittitutkimuksen mukaan elintavat ja ympäristö voivat geenien välityksellä vaikuttaa siihen miten herkästi aistimme kipua. Havaintoa voi mahdollisesti hyödyntää uusien kipulääkkeiden kehittämisessä.

Brittien tutkimus on ensimmäinen geenitason tutkimus, jossa on löydetty yhteys kipukynnyksen ja geenien epigeneettisten muutosten väliltä. Epigeneettiset muutokset aiheutuvat ympäristötekijöistä, ja ne vaikuttavat siihen mitkä geenit ovat päällä ja mitkä ikään kuin pois päältä. Näin ihmisen geneettiset ominaisuudet voivat muuttua ilman varsinaisia geneettisiä mutaatioita.

Asiaa selvittääkseen tutkijat tekivät 25 identtiselle kaksosparille ja 50 verrokille koko perimän kattavan DNA-kartoituksen, jonka tuloksia verrattiin kipututkimuksen tuloksiin.

Analyysi paljasti epigeneettisiä eroja yhdeksässä kivun aistimiseen liittyvässä geenissä ja etenkin kipuherkkyyteen liittyvässä TRPA1-geenissä. Havainto on erittäin mielenkiintoinen, sillä TRPA1:n aktiivisuuden ei ole aiemmin tiedetty vaihtelevan epigeneettisesti.

Epigeneettisistä muutoksista tiedetään vielä vähän, mutta jos nyt havaittua vaihtelua opitaan hallitsemaan, lääkäreille voi tulevaisuudessa tarjoutua uusi ja potentiaalisesti hyvin tehokas keino hoitaa kroonisista kiputiloista kärsiviä.

Tutkimus julkaistiin arvostetussa Nature Communications -tiedejulkaisussa

Uutispalvelu Duodecim

(Nature Communications 2014;doi:10.1038/ncomms3978)

http://www.nature.com/ncomms/2014/140204/ncomms3978/full/ncomms3978.html#abstract

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle