Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy ja hoito vaativat tehostusta

Uusimpien arvioiden mukaan Suomessa on jo noin 250 000 potilasta, jotka sairastavat tyypin 2 diabetesta ja noin 200 000 suomalaisen arvellaan kärsivän tästä sairaudesta tietämättään. Muun muassa ylipainon ja vähäisen liikunnan aiheuttaman tyypin 2 diabeteksen lisääntyminen on yllättänyt myös asiantuntijat. Myös lääkehoidossa olevilla diabeetikoilla hoitotavoitteiden saavuttaminen on usein haasteellista. On selvää, että tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyyn ja tehokkaaseen hoitoon tarvitaan lisäpanostusta. Diabeteksen hoidon asiantuntijat pureutuvat näihin teemoihin 1.-4.6.2008 Helsingissä järjestettävässä kansainvälisessä diabeteskongressissa, World Congress on Prevention of Diabetes and its Complications.

Tyypin 2 diabeteksen taustalla ovat mm. epäterveellinen ruokavalio, ylipaino ja vähäinen liikunta. Myös perintötekijöillä on merkittävä vaikutus taudin puhkeamiseen. Lisäksi noin 85 prosentilla potilaista on samaan aikaan metabolinen oireyhtymä, jonka seurauksena moni kärsii myös sydän- ja verisuonisairauksista.

Terveelliset elämäntavat ennaltaehkäisyn kulmakivenä

Niin diabeteksen hoidossa kuin sen ennaltaehkäisyssäkin terveelliset elämäntavat ovat keskeisessä roolissa. Elintapojen muutokseen ei aina suhtauduta ja paneuduta riittävän vakavasti. Terveellisellä ruokavaliolla ja liikunnalla voidaan kuitenkin osaltaan estää tyypin 2 diabeteksen puhkeamista. Jo viiden prosentin painonpudotuksella voidaan saada terveyden kannalta merkittäviä tuloksia aikaiseksi. Tyypin 2 diabetesta jo sairastavien hoidossa on vielä paljon kehitettävää. Vain murto-osalla hoitotasapaino on hyvä eli verensokeri pysyy tavoitetasolla. Kavalaksi tyypin 2 diabeteksen tekee hidas ja usein vähäoireinen eteneminen. Ajoissa aloitetulla tehokkaalla ja räätälöidyllä hoidolla, voidaan hidastaa sairauden etenemistä ja lisäsairauksien ilmaantumista. Tavallisia lisäsairauksia ovat sydän- ja verisuonisairaudet, näön ja munuaisten toiminnan heikkeneminen. Lisäsairauksien hoito myös tekee diabeteksesta kalliin kansansairauden: suurin osa diabeteshoidon kustannuksista syntyy nimenomaan lisäsairauksien hoidosta.

Täsmähoitoa fysiologisella vaikutusmekanismilla

Terveellinen ruokavalio ja liikunnan lisääminen kuuluvat tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Varsin usein tarvitaan myös lääkehoitoa ja peruslääkityksenä aloitetaan yleensä paastoverensokeriin vaikuttava metformiini. Lähes 80 prosenttia diabeetikoista on ylipainoisia ja siksi painon hallinta on tärkeä osa hoitoa. Erityisesti keskivartalolihavuus on merkittävä diabeteksen riskitekijä.

- Tyypin 2 diabeteksen hoidossa keskeinen ongelma on insuliinierityksen jatkuva väheneminen. Tarvitaan kohdennetumpia lääkkeitä, jotka vaikuttavat insuliinin erityskykyyn vain verensokerin ollessa koholla ja jotka myös ylläpitävät insuliinieritystä mahdollisimman kauan. DPP-4 -estäjiin (dipeptidyyli-peptidaasi-4 entsyymi) kuuluva sitagliptiini on yksi askel parempaan suuntaan, sillä se saattaa hidastaa insuliinin erityksen vähenemistä, kertoo akatemiaprofessori Markku Laakso Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

- Kun metformiinin teho ei diabeteksen edetessä enää riitä, siirrytään kahden lääkkeen kombinaatiohoitoon. Metformiinin rinnalle on perinteisesti lisätty sulfonyyliurea, esimerkiksi glimepiridi, glipitsidi tai glibenglamidi tai glitatsoneihin kuuluva pioglitatsoni tai rosiglitatsoni. Näillä lääkkeillä yleinen sivuvaikutus on painonnousu. Sitagliptiinilla ei ole havaittu tätä vaikutusta: uusi lääkevaihtoehto on painoneutraali, kertoo Laakso.

Sitagliptiini kuuluu uuteen lääkeaineryhmään, DPP-4-estäjiin, jotka edistävät elimistön kykyä alentaa kohonnutta verensokeria. DPP-4-estäjät tehostavat elimistön omaa verensokeria alentavaa mekanismia, inkretiinijärjestelmää, lisäämällä inkretiinihormonien tasoa. Inkretiinit säätelevät kohonnutta verensokeria kahdella tavalla: ne edistävät haiman insuliinin eritystä, kun glukoositaso nousee sekä vähentävät maksan glukoosin eli sokerin tuotantoa. Näin DPP-4-estäjät auttavat laskemaan kohonnutta verensokeria tyypin 2 diabetespotilailla.

- Potilaat reagoivat lääkehoitoon yksilöllisesti, jolloin hoidonkin on oltava yksilöllistä. Nykyiset lääkkeet eivät sovellu kaikille, minkä takia lääkehoitoon tarvitaan vaihtoehtoja. On tärkeää, että potilaalle on tarjolla riittävästi lääkevaihtoehtoja ja niistä voidaan valita sopivin hoito, sanoo MSD Finland Oy:n lääketieteellinen johtaja, LKT Eero Helve.

- Sitagliptiini on tarkoitettu tyypin 2 diabeteksen hoitoon parantamaan glukoositasapainoa yhdessä metformiinin tai glitatsonin kanssa. Hoito voidaan ottaa käyttöön siinä vaiheessa, kun veren glukoosipitoisuus ei pysy riittävän hyvin hallinnassa ruokavaliolla, liikunnalla ja metformiinilla tai glitatsonilla yksinään, Helve kertoo.

Sitagliptiini lisää fysiologisella tavalla veren sokeripitoisuudesta riippuvaa elimistön omaa insuliinin eritystä ja parantaa sokeritasapainoa nimenomaan silloin kun verensokeripitoisuus on koholla. Tästä johtuen sitagliptiinin etuna on vähäinen alhaisten sokeripitoisuuksien (hypoglykemian) riski. Sitagliptiini ei myöskään yleensä nosta potilaan painoa.

- Kaikkien lisäsairauksien ehkäisyssä ja hoidossa verensokerin pitäminen mahdollisimman normaalina on keskeinen tavoite, vaikka myös rasvojen ja verenpaineen hoito on tärkeää. Suomessa tyypin 2 potilaiden sokeritasapaino on viimeisten 10 vuoden aikana parantunut, mutta edelleen keskimäärin kahdella kolmesta se on tavoitearvojen yläpuolella, Markku Laakso painottaa.

Lisätietoja: lääketieteellinen johtaja, LKT Eero Helve, MSD Finland Oy, puh. 0400 702 114, ja viestintäpäällikkö Emilia Häyrynen, MSD Finland Oy, puh. 040 722 77 03
sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi_sukunimi@merck.com

MSD Finland Oy on kansainvälisen lääkeyrityksen Merck & Co., Inc.:n tytäryhtiö, joka toimii paremman elämän puolesta Suomessa. Yhtiön toiminta perustuu uusien innovatiivisten lääkevalmisteiden kehittämiseen ja valmistamiseen. MSD osallistuu monella tavalla ihmisten terveyden edistämiseen ja elämänlaadun parantamiseen. Tuotevalikoimaan kuuluu mm. kolesteroli-, verenpaine-, diabetes-, kipu-, osteoporoosi-, astma- ja HIV-lääkkeitä. Merck & Co., Inc. tunnetaan Euroopassa paremmin nimellä Merck, Sharp & Dohme (MSD), jota käytetään sen tytäryhtiöistä. Yhtiön pääkonttori on New Jerseyssä Yhdysvalloissa, ja sillä on tytäryhtiöitä lähes kaikissa maailman maissa. MSD:llä on henkilöstöä yhteensä noin 60 000.Lisätietoa MSD Finland Oy:stä löytyy internetsivuilta www.msd.fi.

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle