Vyötärölihavuus ja D-vitamiinin vähyys saattavat yhdessä lisätä diabetesriskiä

Keskivartalolihavuus ja D-vitamiinin puute yhdessä voivat suurentaa heikentyneen insuliiniaineenvaihdunnan vaaraa selvästi enemmän kuin kumpikaan riskitekijä itsenäisesti. D-vitamiinin puute ja keskivartalolihavuus on kummatkin liitetty diabeteksen riskiin jo useasti aiemmin, mutta havainto niiden yhteisvaikutuksesta on uusi.

Diabetes Care -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa ylipainoiset, joiden D-vitamiinipitoisuus oli viitetasolla, kärsivät heikentyneestä insuliiniaineenvaihdunnasta 20 kertaa todennäköisemmin kuin normaalipainoiset. Insuliiniresistenssin riski osoittautui 32-kertaiseksi, jos ylipainoisen D-vitamiinipitoisuudet olivat pienet. Ylipainon arvioinnissa käytettiin painoindeksiä sekä vyötärön ympärystä.

Aiemmissa tutkimuksissa liikalihavien D-vitamiinipitoisuudet on havaittu tavanomaista pienemmiksi. Tämä voi johtua ravitsemuksellisista seikoista, mutta myös siitä, että rasvaliukoisena vitamiinina D-vitamiini on kerääntynyt ylipainoisten rasvakudokseen, eikä sitä riitä tarpeeksi muualle elimistön käyttöön.

Tutkimusasetelman vuoksi nyt saaduista tuloksista ei voi kuitenkaan varmuudella päätellä, onko ylipainon, alhaisten D-vitamiinipitoisuuksien ja insuliiniresistenssin välinen yhteys kausaalinen. Viimeaikaisissa tutkimuksissa D-vitamiinipitoisuus on myös liitetty useisiin tekijöihin kuten sosiodemografiseen asemaan, ravintotottumuksiin, elintapoihin ja metaboliseen terveyteen, jotka saattavat ainakin osaksi selittää D-vitamiinipitoisuuksien ja sairauksien välillä havaittuja yhteyksiä.

Tutkijat kaipaavat seuraavaksi tutkimuksia selvittämään, voisiko D-vitamiinilisä auttaa liikapainoisia ja leveästä vyötärönympäryksestä kärsiviä välttymään diabetekselta ja insuliiniaineenvaihdunnan häiriintymiseltä. Tutkijat kuitenkin korostavat, että D-vitamiinin puute on vain yksi monista diabeteksen riskitekijöistä ja todennäköisesti kustannustehokkain tapa ehkäistä sairautta olisi liikunnan lisääminen.

Tutkimukseen osallistui 5 800 yli 20-vuotiasta miestä ja naista.

 

Uutispalvelu Duodecim

(Diabetes Care 2012 doi: 10.2337/dc12-0235)

http://care.diabetesjournals.org/content/early/2012/06/25/dc12-0235.abstract

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle